DỊCH VỤ

Bảo đảm Lễ giỗ tổ Hùng Vương diễn ra an toàn, trang nghiêm, thành kính
24/04/2021 05:01:00 AM
(Chinhphu.vn)- Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 tại Phú Thọ đã hoàn tất phù hợp với trạng thái bình thường mới, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động phần lễ và một số hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thực hành tín ngưỡng của nhân dân.