Bơm tăng áp

Bơm tăng áp (1 sản phẩm)

 
 
  • BƠM TĂNG ÁP
    Dùng cho nguồn nước yếu,hoặc không dùng bồn chứa...Gắn trực tiếp vào nguồn cấp nước